Skocz do zawartości


Najnowsze posty


Śledź nas na Facebooku.


Regulamin forum

Zasady ogólne Forum Info-Ogrzewanie.pl.
 • Forum dyskusyjne Info-Ogrzewanie.pl (zwane dalej Forum) jest prowadzone przez firmę Dimpart.
 • Uczestnictwo w Forum wymaga rejestracji. Osoba, która poprawnie wypełni formularz rejestracyjny oraz aktywuje swoje konto to Użytkownik. Jedna osoba może mieć jedno konto Użytkownika.
 • Niniejszy regulamin powstał w celu poprawnego zdefiniowania relacji między Użytkownikami a także między Użytkownikami a Dimpart. Złamanie regulaminu może skutkować sankcjami włącznie z usunięciem Użytkownika z Forum.
 • Użytkownik podczas rejestracji podaje swoją Nazwę wyświetlaną. Nazwa ta, podobnie jak stopka, zdjęcia oraz wypowiedzi Użytkownika nie może mieć charakteru komercyjnego. Wyjątki od tej reguły mogą być opisane w regulaminach poszczególnych działów. Możliwa jest także rejestracja na zasadach przedstawionych w rozdziale "Rejestracja i uczestnictwo w Forum Info-Ogrzewanie.pl podmiotów komercyjnych".
 • Wypowiedzi użytkownika nie mogą naruszać niczyjej godności. Krytyka oczywiście jest dozwolona - pod warunkiem, że jest merytoryczna. Wypowiedzi powinny jasno określać zamysł autora (dotyczy to w szczególności tematów wątków).
 • Językiem obowiązującym na forum jest język polski. Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania zasad tego języka. Wypowiedzi w rażący sposób zasady te naruszające mogą być usunięte.
 • Wypowiedzi użytkowników forum nie są w żaden sposób redagowane. Wszelkie ew. uwagi administracji zostaną czytelnie zaznaczone. Dimpart zastrzega sobie jednak prawo usunięcia wypowiedzi na Forum w przypadku złamania niniejszego regulaminu.
 • Na forum kategorycznie zabronione są wszelkie formy kryptoreklamy. Reakcją na stwierdzenie tego typu działalności może być opisanie jej na łamach Forum.
 • Uczestnik Forum nie może zamieszczać materiałów, do których nie posiada praw autorskich.
 • Zamieszczenie wypowiedzi na Forum jest jednoznaczne ze zgodą na jego bezpłatną publikację na łamach Forum.
 • Dimpart nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników forum oraz za ew. czynności wykonywane przez Firmy.
 • Zabronione jest podawanie danych chronionych ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na Forum.
Rejestracja i uczestnictwo w Forum Info-Ogrzewanie.pl podmiotów komercyjnych.
 • Osoby mające na celu osiągnięcie jakichkolwiek komercyjnych korzyści związanych z uczestnictwem w Forum (zwane dalej Firmami) mogą uczestniczyć w Forum z zastosowaniem poniższych zasad.
 • Zabroniona jest rejestracja na forum osób, których celem jest odniesienie komercyjnych korzyści z korzystania z Forum bez zastosowania się do tego rozdziału regulaminu.
 • Firma jest zobowiązana zgłosić fakt korzystania z forum administracji forum. Dimpart wystawi fakturę VAT za promocje firmy na Forum. Po jej opłaceniu firma otrzyma prawo wypowiadania się na Forum (oraz zamieszczenia informacji promocyjnych w stopce).
 • Koszt miesięcznego abonamentu dla Firm za promocje na forum wynosi 200 zł netto (w przypadku dłuższych zamówień: 3 miesiące - 540 zł netto, 6 miesięcy - 960 zł netto, 12 miesięcy -1680 zł netto). Opłata może zostać zmniejszona w przypadku dużej ilości merytorycznych wypowiedzi i porad udzielonych przez Firmę w poprzednim okresie abonamentowym.
 • Promocja Firmy na forum polega na (obowiązkowym) umieszczeniu informacji w stopce postów o Firmie wraz z krótką informacją o ofercie oraz danymi kontaktowymi Firmy (max 3 linijki). Ma to na celu także informację dla wszystkich użytkowników forum o tym, że wypowiadającym jest osoba związana z branżą i wypowiedź może mieć charakter komercyjny.
 • Nazwa wyświetlana może w tym przypadku być nazwą firmy.
 • Wypowiedzi Firmy na forum nie mogą w sposób uporczywy promować jej produktów czy usług. Muszą być merytorycznie związane z tematem. Zabronione są identyczne wypowiedzi w wielu wątkach.
 • Zabronione jest wysyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu) poprzez Forum.
 • Firma jest zobowiązana swoimi działaniami nie naruszać dobrego imienia Forum. W uzasadnionych przypadkach tego typu naruszenia będą podstawą do stwierdzenia złamania przez firmę niniejszego regulaminu.
 • Dimpart zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z forum w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu bez zwrotu należności za niewykorzystany okres abonamentu.
 • Dimpart zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z forum w dowolnej chwili ze zwrotem należności za niewykorzystany okres abonamentu